Aktualności dzielnicy

DOM SĄSIEDZKI przy ul. Uczniowskiej 22


Elżbieta Strzelczyk radna miejska złożyła pod koniec października interpelację w sprawie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Uczniowskiej 22, aby powrócił w ręce mieszkańców dzielnicy Letnica.


Pani Elżbieta w interpelacji pisze - w latach 2007-2015 na rewitalizację Domu Sąsiedzkiego zostało wydanych 44 miliony złotych w ramach projektu Rewitalizacji Dzielnicy Letnica. Pieniądze przeznaczono na wyremontowanie budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przygotowano pomieszczenia m.in. do zajęć sportowych, szatnie, pomieszczenia pracowni psychologicznej, pomieszczenia wygłuszone akustycznie do ćwiczeń instrumentalnych i wokalnych oraz biblioteki.


Po kilku latach budynek został przekazany w ręce Gdańskiej Organizacji Turystycznej, która udostępniła jedynie 3 pokoje dla Rady Dzielnicy Letnica, w tym jedno służy jako biblioteka dla mieszkańców. Jak pisze pani Elżbieta Strzelczyk „Poza pomieszczeniami zajmowanymi przez radę dzielnicy pozostałe pomieszczenia są dewastowane i służą jako magazyny.”

Głównym celem interpelacji jest uzyskanie informacji na temat tego czy pomieszczenia zostaną przywrócone do stanu pierwotnego, czy Dom Sąsiedzki zostanie ponownie udostępniony dla mieszkańców i zapytanie jakie GOT ma plany wobec budynku.


Gdańska Organizacja Turystyczna odpowiedziała na interpelację w połowie listopada, pisząc w oświadczeniu, „że budynek przy ulicy Uczniowskiej 22 pozostaje do dyspozycji mieszkańców, pełniąc wiele funkcji o charakterze publicznym. Gdańska Organizacja Turystyczna na zasadach codziennych podtrzymuje współpracę z Radą Dzielnicy Letnica poprzez wsparcie w realizacji takich przedsięwzięć jak: projekt biblioteki dla mieszkańców, utrzymanie portalu letnica.pl, działania informacyjne z wykorzystaniem Gdańskiej Karty Mieszkańca. Ponadto pomieszczenia w budynku są na bieżąco udostępniane artystom na przeprowadzanie prób muzycznych w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu oraz na inne działania kulturalne.

Prawdą jest, że pomieszczenia przekazane GOT bywają wykorzystywane jako przestrzeń magazynowa, co jest naturalną sytuacją przy tego typu charakterze prowadzonej działalności. Natomiast w żaden sposób nie są one dewastowane oraz podlegają corocznej kontroli inwetaryzacyjnej.

Podkreślają również, że prowadzą działania angażujące mieszkańców Gdańska przez prowadzony projekt Gdańskiej Karty Mieszkańca, oraz promują miasto w Polsce i za granicą.

Gdańska Organizacja Turystyczna podkreśla, że jest otwarta na rozwijanie współpracy z mieszkańcami i wykorzystywanie do użytku przestrzeni budynku oraz terenów przyległych dla wspólnych zamierzeń dla mieszkańców.


Mamy szczerą nadzieję, że ta współpraca się powiększy i że będzie więcej rzeczy organizowanych dla mieszkańców w Domu Sąsiedzkim.

Partnerzy strony