Rewitalizacja

Już kilka lat temu, na etapie projektowania i budowy stadionu, myślano strategicznie o Letnicy. Myślano o tym, by „przywrócić” tę dzielnicę miastu. Lokalizacja i potencjał tych terenów podpowiadają, że w niedługiej przyszłości może ona stać się modną dzielnicą i stanowić o pięknie i przyszłości Gdańska. Jak mówi Paweł Wład Kowalski
(architekt z poznańskiej pracowni architektonicznej ADS, które pokusiło się o koncepcję i wizualizacje zagospodarowania Letnicy) "Nowa Letnica może być odkrciem na miarę nowego city - absolutne centrum Gdańska wykreowane od zera. Znajdująca się w geometrycznym centrum Gdańśka Letnica ma gigantyczny potencjał!"
 

Dzisiaj atuty Letnicy to: Stadion Energa oraz należące do Międzynarodowych Targów Gdańskich Centrum
Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO (ściągające tu dziesiątki tysięcy ludzi), wydajny układ komunikacyjny (drogowo-kolejowy) pozwalający swobodnie dojechać tu z każdego kierunku, a także spore tereny pod inwestycje.

 

STADION ENERGA i AMBEREXPO – katalizatory zmian

Budowa dwóch strategicznych obiektów: Stadionu Energa (wówczas PGE Areny) oraz AMBEREXPO zadziałała jak katalizator zmiany.  Aby ambitne plany rewitalizacji dzielnicy mogły się ziścić konieczne było przygotowanie gruntu – zaplanowania i przygotowania pod powstający stadion i centrum wystawiennicze dużych parkingów i sprawnych arterii komunikacyjnych.

 

Komunikacja jako podwalina sukcesu rewitalizacji

Zaplanowana infrastruktura komunikacyjna ma sprzyjać rozwojowi zabudowy, wywołać presję, by szybko w jej pobliżu stawiać nowe obiekty. Powstające tu tak ważne „skrzyżowanie dróg” to prognostyk i zalążek budowy wielu inwestycji, nie tylko usługowych. Mówi się, że Letnica będzie najlepiej skomunikowaną dzielnicą Gdańska.

Dla Gdańska ta duża inwestycja infrastrukturalna oznacza zmianę, reorientację całego miasta, w którym Letnica ma szansę zająć miejsce centralne, z uwagi na łatwość dojazdu i znajdujące się tu tereny pod inwestycje.

 

Tunel pod Martwą Wisłą

Budowę tunelu rozpoczęto w październiku 2010 roku. Jednak prace na wydrążeniem przekopu pod dnem Martwej Wisły zaczęto dopiero w maju 2013 roku. Droga ta sprawi, że dojedziemy tu z Warszawy, omijając obszar starego miasta. Dalej trasa wyprowadzi ruch samochodowy w kierunku Sopotu obok hali Ergo Arena. Ta wielopasmowa droga spowoduje, że mając wiele odgałęzień: między innymi do ul. Słowackiego i na lotnisko, Letnica będzie najlepiej skomunikowaną dzielnicą Gdańska. Koszt budowy tunelu to 885mln zł, zakończenie prac przewidywane jest na jesień 2015 roku. 

 

Komunikacja miejska

Budowa stadionu przyczyniła się także do ponownego uruchomienia linii kolejki SKM. Odremontowano linie i przystanki tramwajowe (linie nr 1, 7 i 10). Dzisiaj w dni poza meczami nowa komunikacja odciąża ruch na Grunwaldzkiej, zmniejsza korki na wielu skrzyżowaniach i na kilku innych ulicach.

 

Rewitalizacja Letnicy

Zaniedbana po 1945 r. dzielnica Gdańska odzyskuje blask i urok dzięki Projektowi Rewitalizacji. Celem tego projektu była całkowita zmiana jakości życia jej mieszkańców.


Zwiastunem przemian w Letnicy stała się idea organizacji EURO 2012 i związana z nią budowa pięknego stadionu, a także lokalizacja Centrum Kongresowo-Wystawienniczego AMBEREXPO. By podnieść rangę okolicy, zdecydowano się przywrócić świetność dawnej osadzie przyfabrycznej, nadając jej jednak zupełnie nowy charakter i wprowadzając do niej życie. Część budynków istniejących (mocno już historycznych) zachowano, poddając je jednak gruntownym remontom. W miejsce nieistniejących lub nienadających się do wyremontowania budynków wzniesiono nowoczesne, ale utrzymane w stylu architektonicznym tej dzielnicy budynki mieszkalne, zrealizowane w ramach gdańskiego budownictwa społecznego.

Projekt obejmował działania inwestycyjne zmierzające do poprawy jakości przestrzeni – odnowienie  bądź przebudowę istniejącej infrastruktury komunikacyjnej (główne ulice), architektonicznej, a co ważniejsze, także projekty o charakterze społecznym.

 

Piękne – jak nowe!

W ramach podjętych od 2010 roku kompleksowych działań rewitalizacyjnych w Letnicy:

- gruntownie wyremontowano i zmodernizowano 29 budynków (wymiana stropów, klatek schodowych, stolarki okiennej, i drzwiowej, izolacji termicznej i chroniącej przed wilgocią, stawianie ścianek działowych, wymiana piecy kaflowych na dwufunkcyjne piece gazowe; koszt ok. 34 mln zł.)

- przebudowano 1,5 km ulic o łącznej powierzchni 25 789,6 m2 (ulice objęte pracami:. Starowiejska, Rybitwy, Szklana, Hura, Niecała, Sielska, Antoniego Michny, Sucha, Uczniowska), w tym wykonano:

  • budowę elementów sieci kanalizacji deszczowej i energetycznej
  • przebudowę układu ulicznego (nawierzchnia i chodniki, oświetlenie, mała architektura w postaci np. ławek, śmietników)
  • przebudowę elementów sieci kanalizacji sanitarnej, wody, kanalizacji deszczowej i teletechniki - światłowód
  • budowę sieci ścieżek rowerowych (np. przy ul. Uczniowskiej)

Łączny koszt inwestycji drogowych w Letnicy wyniósł ok. 15,5 mln zł.

- postawiono też 8 nowych budynków mieszkalnych zrealizowanych prze GTBS i TBS „Motława”. W ramach tej inwestycji powstało około 140 nowych mieszkań

- wyremontowano i zaadaptowano dawną szkołę przy ul. Uczniowskiej zmieniając ją w „Dom Otwarty”, pełniący dzisiaj funkcję dzielnicowego centrum działań społecznych, które przejmuje rolę centrum społeczno-kulturalnego i aktywizującego mieszkańców; koszt ok. 6,5 mln zł.

- zagospodarowano 9 podwórek. Zaniedbane niegdyś przestrzenie podwórzowe, przekształcone zostały w wielofunkcyjne, przyjazne dla mieszkańców podwórka z utwardzonymi alejkami, miejscami parkingowymi, zielenią, oświetleniem parkowo-ogrodowym, elementami małej architektury dostosowanej do zabaw dla dzieci, ławkami i wiatami wypoczynkowymi. Powstały też dwa ogólnodostępne miejsca zabaw dla dzieci; koszt ok. 2,7 mln zł. 

 

Rozwój kluczem do lepszego życia

 

Jednocześnie od 2009 roku w Letnicy prowadzone są także działania społeczne, które są uzupełnieniem działań infrastrukturalnych wpisanych w projekt rewitalizacji dzielnicy. Mają one na celu zmianę jakości życia mieszkańców. Są to m.in.: "Od ulicy do Euro 2012" - projekt realizowany przez partnera Miasta w projekcie rewitalizacji - Towarzystwo Brata Alberta. W ramach tego projektu przy ul. Suchej 29 działa Punkt Konsultacji Obywatelskich, w którym dyżury pełnią m.in.: psycholog, terapeuta, doradca zawodowy, asystent rodziny. Dla najmłodszych mieszkańców prowadzone są m.in. zajęcia sportowe i taneczne. CSW Łaźnia realizuje tu również "Let's Art" - projekt obejmujący m.in. warsztaty artystyczno-kulturalne dla mieszkańców (warsztaty tańca współczesnego, dźwiękowe, malarstwa, rysunku i animacji komputerowej). Referat Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku realizuje z kolei szkolenia językowe dla dorosłych mieszkańców Letnicy. Celem tych szkoleń jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i interpersonalnych mieszkańców. Działania społeczne, w ramach projektu dofinansowywanego ze środków europejskich, będą realizowane do czerwca 2015 roku. Po zakończeniu tego dofinansowania kontynuowane będą ze środków Referatu Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Partnerzy strony