Aktualności dzielnicy

2015.09.26

Remont kościoła w Letnicy

Gdańsk Letnica to rejon miasta, który od XIX w. swój rozwój zawdzięczał osiedleniu się tutaj pracowników portu, stoczni oraz kolejarzy. W okresie powojennym ze względu na planowaną tutaj rozbudowę zakładów przemysłowych, nie podejmowano remontów budynków mieszalnych, zakładając przyszłą ich rozbiórkę i przeniesienie mieszkańców do innych dzielnic. To powodowało narastanie na terenie Letnicy coraz trudniejszych warunków socjalnych. W ostatnich latach, Gmina Miasta Gdańsk, prowadząc szeroką  rewitalizację przedwojennej zabudowy mieszkalnej, dokonała znacznej poprawy warunków życia szeregu rodzin. Przy tej okazji wyburzono wiele zniszczonych domów. To z kolei przyczyniło się do zmniejszenia o połowę liczby mieszkańców, która wynosi obecnie ok. 1000 osób. Ta sytuacja ogranicza w rozmaity sposób również możliwości działania wspólnoty parafialnej.

Wraz z wolontariuszami staramy się wyjść naprzeciw potrzebom społecznym naszej dzielnicy poprzez tworzenie grup dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dotychczas udało się w nich zaangażować ok. 150 osób. Przy tej okazji organizujemy różnego typu pomoc materialną dla osób potrzebujących, których wciąż jest wiele. Dokonuje się to przez tanie wyjazdy letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży, paczki dla osób chorych i rodzin wielodzietnych.

Istotnym aspektem zaangażowania wspólnoty parafialnej, jest troska o obiekt kościoła zbudowanego w 1932 roku m in. wysiłkiem Polaków Wolnego Miasta Gdańska. Antoni Michna - dyrektor miejscowej szkoły powszechnej i wielki patriota, inicjator oraz przewodniczący Komitetu Budowy Świątyni zapłacił za swoją postawę, ginąc wraz z innymi działaczami Polonii Gdańskiej Obozie Koncentracyjnym w Stutthofie. Obecnie osłabiona upływem czasu budowla kościoła, wymaga znacznych działań remontowych. W ciągu ostatnich trzech lat, mimo braku zewnętrznych subwencji, odnowiliśmy prezbiterium, drzwi oraz ołtarze w kościele, a także sale spotkań. 

Najbardziej pilną, a zarazem kosztowną dla naszej małej społeczności sprawą, jest odnowienie dachu o pow. 800m2, pokrytego obecnie niszczejącym eternitem. 

Dotychczas pozyskaliśmy dachówkę ceramiczna oraz środki na utylizacje eternitu. Potrzebujemy jeszcze dokonać zakupu materiałów (m. in. blachy, rur spustowych, rynien,  gąsiorów, instalacji odgromowej) oraz opłacić prace dekarskie. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w formie darowizny na rzecz kultu religijnego, którą przeznaczymy na wymieniony cel. Ewentualną wpłatę można dokonać na następujące konto: 

Rzym. Kat.  pw. św. Anny i Joachima

Ul. Sucha 3

80-531 Gdańsk

Bank Zachodni WBK S. A.

Nr Konta: 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914

NIP: 957-08-48-105

Licząc na życzliwość dawnych mieszkańców Letnicy oraz wszystkim, którzy chcą przywrócić blask kościołowi pw. Świętych Rodziców Maryi - Anny i Joachima, składam w imieniu całej Parafii  serdeczne podziękowania. Zapewniamy o stałej modlitwie za naszych Dobrodziejów!

Ks. Proboszcz Zbigniew Drzał

tel. 607 060 484

e-mail: zbigniewdrzal@wp.pl


Partnerzy strony