Aktualności dzielnicy

2021.01.11

Zmiany w Letnicy - jezioro, ścieżka rowerowa

Rada dzielnicy Letnica wraz z radami sąsiednich dzielnic: Brzeźna oraz Nowego Portu, chce, by teren stał się bardziej przyjazny dla mieszkańców oraz zyskał funkcje rekreacyjne. Wszystkie 3 rady przyjęły w tej sprawie odpowiednie uchwały oraz wydały wspólne oświadczenie, pod którymi podpisali się przewodniczący zarządów dzielnic. Letnica to obecnie jedna z najmniej zaludnionych dzielnic Gdańska (niespełna 1,5 tys. mieszkańców), jednak powstają tam nowe osiedla, a kolejne są planowane. W najbliższych latach liczba mieszkańców powinna znacząco wzrosnąć.

– Mamy w planach częściową reaktywację jeziora Zaspa w taki sposób, by okolić je najpiękniejszą w Trójmieście trasą rowerową biegnącą wokół niego – mówi przewodnicząca zarządu Letnicy Marzena Kolmer. – Chcielibyśmy utworzyć także ścieżkę rekreacyjną, która pozwoli zapoznać się mieszkańcom i turystom z licznymi walorami krajobrazowymi tego terenu.

– Zależy nam na tym, by wokół nas było dużo zieleni, tak niezbędnej w dużym mieście. Dopełnieniu całości miałyby służyć ławki, na których można byłoby odpocząć i podziwiać piękno przyrody, a także latarnie, które oświetlałyby odwiedzającym drogę. Cieszyć oko – zarówno tych starszych, jak i młodszych – mogłaby fontanna, której brakuje w naszej dzielnicy.

– Od władz miasta oczekujemy dwóch rzeczy – zainteresowania i wsparcia w podejmowanych przez nas inicjatywach. Jesteśmy otwarci na dialog i współpracę ze wszystkimi, którym dobro i rozwój dzielnicy leżą na uwadze. Zapraszamy do współdziałania m.in. radnych miasta, środowiska konserwatorów, historyków, architektów i urbanistów. Nasz apel to silny głos trzech lokalnych społeczności – Letnicy, Brzeźna i Nowego Portu, w sprawie, która jest dla nas ważna i która nas łączy – dodaje.

Marzena Kolmer ma nadzieję, że władze Gdańska przygotują miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który wyszedłby naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.


Partnerzy strony