Aktualności dzielnicy

2015.09.23

Spotkanie Zarządu Rady Dzielnicy Letnica z Klubem Seniora, działającym przy Domu Kultury „Gama”przy ul. Starowiejskiej

Klub Seniora ma swoje stałe spotkania w gościnnej „Gamie”, w każdą środę o godz 16.00. Prezesem klubu jest p. Wiesław Siemiński.

            W trakcie spotkania, Zarząd RDL (p. Andrzej Baj i p. Edyta Habkowska) omówił sposób działania Rady Osiedla i Zarządu Osiedla, polegający na odbywaniu comiesięcznych spotkań zwanych sesjami i ustalaniu ważnych dla dzielnicy spraw, którymi zajmuje się później Zarząd. Rada i Zarząd Dzielnicy Letnica w swoim działaniu powininni kierować się przede wszystkim dobrem mieszkańców Letnicy. Podkreślono jednak, że niekiedy konieczne jest uwzględnienie interesu sąsiednich dzielnic.

   

            Przykładem takich zagadnień jest ogólnomiejski projekt „Budżetu obywatelskiego” - przywrócenie linii tramwajowej nr 4 na zmienionej trasie tj: Nowy Port - Węzeł Kliniczna - Kliniczna Szpital - Strzyża.

            Seniorom przedstawiono dwa projekty dla Letnicy, zakwalifikowane do wyboru w trakcie głosowania do 27.09.2015r.:

Jeden to plac rekreacyjno - sportowy z siłownią napowietrzną dla młodzieży, dorosłych i seniorów oraz ławkę i kosz śmietnikowy. W drugiej części plac zabaw z tyrolką dla dzieci na wykonanej częściowej nawierzchni poliuretanowej oraz 3 ławki wraz z koszami na śmieci. Projekt ten wpłynąłby korzystnie na estetykę otoczenia, integrację mieszkańców dzielnicy oraz na poprawę stanu zdrowia seniorów, dzieci, młodzieży oraz dorosłych, stwarzając miejsce na bezpieczną zabawę dla najmłodszych w okolicy ul. Stalowej, od strony Starowiejskiej - teren zielony.

Drugi projekt to budowa jednostronnego chodnika wzdłuż części ul. Narwickiej, dla umożliwienia bezpiecznego poruszania się pieszych, m.in. idących do/z przystanków tramwajowych do zlokalizowanych przy ulicy zakładów przemysłowych i usługowych, co wiąże się ze wzmożonym ruchem pojazdów ciężarowych. Ulica nie posiada pobocza, wymusza to poruszanie się skrajem jezdni. Brak chodnika jest dużym utrudnieniem i niebezpieczeństwem. Najgorzej jest jesienią i zimą, kiedy szybko zapada zmrok a ulica nie jest oświetlona.

Seniorów zapoznano z zasadami głosowania na powyższe projekty oraz poinformowano o miejscach, w których można było oddać głosy w dniach 23-26 września.

Ponadto seniorzy podjęli temat zapowiadanej w Letnicy wizyty Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza oraz skierowali do Zarządu kilka spraw:

-        Włączenie się RDL w „Miesiąc Seniora” - październik. Pani Marzena Dromińska, kierownik „Gamy” poinformowała, o dwóch imprezach  dla seniorów – festyn i koncert muzyki filmowej.

-        Wycieczka na grzyby lub edukacyjna

-        Możliwość skorzystania z wejściówek na imprezy stadionowe PGE Arena

-        Ułatwienie w dostępie do leków w Letnicy oraz zmiany w komunikacji publicznej ułatwiające dotarcie do przychodni lekarskich, szpitala. (ważny postulat).

-        Wprowadzenie dyżurów radnych w godzinach przedpołudniowych

-        ul. Starowiejska 43, pomiędzy odgrodzonym placem a plebanią, zasłoniono miejsce drzewami owocowymi - zaśmiecony teren.


Partnerzy strony