Aktualności dzielnicy

2021.06.07

Podróż pociągiem po Europie - Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Finałem konkursu jest aukcja, na którą trafią nagrodzone i wyróżnione prace. Cały dochód z licytacji prac zasili działalność Fundacji Grupy PKP, a wszystkie zebrane środki będą przeznaczone na wsparcie wybranej placówki świadczącej wsparcie psychologiczne lub psychiatryczne dla dzieci i młodzieży. Prace można składać do 20 sierpnia 2021 r. </div>

<br />
    <div id=« powrót