Aktualności dzielnicy

2021.09.01

Schody między Letnicą a Nowy Portem

Od kilku lat Letnica przechodzi ogromną metamorfozę. Pomiędzy torami w kierunku portu a ul. Marynarki Polskiej, jak grzyby po deszczu wyrastają osiedla mieszkaniowe, a ich budowa będzie trwać jeszcze przez wiele lat. Kilka miesięcy temu mieszkańcy zwrócili uwagę na potrzebę wybudowania schodów na skarpie wiaduktu drogowego w ciągu ul. Krasickiego.

 

Starania w celu wcielenia w życie pomysłu mieszkańców podjęło dwóch radnych dzielnicowych: radny dzielnicy Letnica Adrian Kowalczyk oraz przewodniczący zarządu dzielnicy Nowy Port Łukasz Hamadyk. Wynika to z faktu, że ze schodów korzystaliby przede wszystkim mieszkańcy pierwszej z wymienionych dzielnic, jednak lokalizacja schodów znajduje się na terenie drugiej dzielnicy.

 

Działania radnych można uznać za zakończone sukcesem. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zapowiedział powstanie schodów na skarpie wiaduktu, co zresztą przewidują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wraz z nim powstanie także chodnik łączący je z ul. Letnicką. Nie wskazano jednak, kiedy dokładnie rozpocznie się inwestycja oraz ile wyniesie koszt jej zrealizowania.


Partnerzy strony