Aktualności dzielnicy

2015.10.19

Międzynarodowy Kongres Smart Metropolia (22-23.10)

Międzynarodowy Kongres Smart Metropolia to forum wymiany myśli, doświadczeń i dobrych praktyk związanych z wyzwaniami, przed jakimi stawia nas rozwój wielkich metropolii oraz z tworzeniem możliwości biznesowych na rynku innowacyjnych programów miejskich. Główną ideą kongresu jest stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat: jak budować potencjał gospodarczy miast i jak podnosić jakość życia mieszkańców.
 
Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Partnerzy strony