Aktualności dzielnicy

2015.10.08

Prezydent Miasta Gdańska spotkał się z mieszkańcami Letnicy

W środę, 7 października, Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz spotkał się z mieszkańcami Letnicy. Było to 54. spotkanie z mieszkańcami gdańskich dzielnic, w ramach cyklu „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk”.

Przypomnijmy, że środowe spotkanie poprzedziły warsztaty z mieszkańcami oraz wizyta prezydenta w dzielnicy. Podczas warsztatów Letniczanie wspólnie z przedstawicielami Miasta rozmawiali o tematach będących w kręgu zainteresowania mieszkańców oraz podsumowali potrzeby i wyzwania stojące przed zaangażowanymi podmiotami. Najważniejsze kwestie poruszane na warsztatach to m.in. integracja środowiska społecznego, reorganizacja i zwiększenie dostępności pomieszczeń będących w zasobach Domu Otwartego przy ul. Uczniowskiej 22, a także pomoc osobom bezdomnym.

Zobacz szczegółowy raport z warsztatów: tutaj

Prezydent Gdańska wraz z grupą współpracowników, przedstawicielami Rady Dzielnicy oraz liderami lokalnymi odwiedził Letnicę, by zobaczyć miejsca wskazane podczas warsztatów jako przykłady potrzeb lub pozytywnych działań w dzielnicy.

 

Spotkanie główne z mieszkańcami odbyło się w minioną środę (7.10). Od godz.16:00 w budynku AmberExpo działały punkty informacyjne jednostek miejskich i organizacji pozarządowych, dostępne dla mieszkańców. Na prezentację i wystąpienie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza przybyła spora grupa Letniczan. Prezydent podsumował wcześniejszą wizytę w dzielnicy oraz warsztaty z mieszkańcami, przypomniał działania zrealizowane w Letnicy w ostatnim czasie oraz inwestycje trwające aktualnie. Omówił również możliwości rozwojowe dzielnicy (około 20ha terenów inwestycyjnych), w tym wspomniał o programie „Razem inwestujemy w Gdańsk” (propozycje inwestycji  Miasta Gdańska do roku 2020). Podczas spotkania Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz uhonorował nagrodą za działalność społeczną Hannę Dampca z Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Janinę Mateusiak – wieloletnią działaczkę w dzielnicy Letnica oraz Wiesława Siemińskiego – twórcę Klubu Seniora „Letnica”.

Po prezentacji prezydenta mieszkańcy ze swoimi pytaniami, mogli zwrócić się bezpośrednio do zastępców  prezydenta. Do dyspozycji mieszkańców byli: Wiesław Bielawski (Z-ca Prezydenta ds. polityki przestrzennej), Piotr Grzelak (Z-ca Prezydenta ds. polityki komunalnej), Andrzej Bojanowski (Z-ca Prezydenta ds. polityki gospodarczej) oraz Grzegorz Szczuka (p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego).


Partnerzy strony