Aktualności dzielnicy

2015.10.20

Spotkanie w siedzibie Rady Osiedla Letnica (20.10)

20 października br. na wniosek Zarządu Rady Dzielnicy Letnica odbyło się spotkanie przedstawicieli RDL z reprezentantami Wydziału Rewitalizacji Miasta Gdańska oraz Biura Obsługi Mieszkańców nr 9 w Gdańsku. Poprzedziło je wcześniejsze spotkanie z BOM-em, administratorem budynków komunalnych w Letnicy, mające charakter przygotowawczy do rozpoczęcia II etapu rewitalizacji Letnicy.

Pierwszą poruszoną na spotkaniu kwestią była sytuacja działki „z wysokim płotem” przy ul. Sielska/Sucha. Realizacja postanowienia Prezydenta Gdańska  (po „Budżecie obywatelskim” oraz spacerze Prezydenta w Letnicy) wymaga uporządkowania statusu działki, czyli przekazania jej w zarząd GTBS. Jeśli inwestycja zostanie zaakceptowana przez GTBS, będzie mogła ruszyć budowa.

Kolejnym tematem była działalność „Domu Otwartego” w Letnicy oraz sprawa pomieszczeń wynajmowanych przez GFO. Zastanawiano się także, jakimi działaniami można ożywić „Dom Otwarty” i co mogłaby w tym zakresie zrobić RDL. Zarząd przypomniał postulowane w projekcie budżetowym formy klubowo-świetlicowe dla dorosłych i dla dzieci/młodzież. Jeśli RDL wyrazi zgodę będzie możliwe uruchomienie takich inicjatyw. Obecnie trwa również przetarg na wyposażenie sali komputerowej - jak tylko przetarg się rozstrzygnie, będzie możliwe uruchomienie sali.

Głównym tematem spotkania było omówienie planów II etapu rewitalizacji w Letnicy. Ten etap ma obejmować przestrzeń „twardą” – w szczególności ulice i budynki komunalne przy tych ulicach. Jeśli fundusz rewitalizacyjny na to pozwoli, wspólnoty mieszkaniowe również będą mogły skorzystać z programów miejskich dot. zagospodarowania podwórka i odnowienia elewacji (drogą konkursu). Do wyburzenia wstępnie postulowane zostały budynki: Rybitwy 7a, Uczniowska 23-27 (jeden z nich jest zamieszkały). Na ul. Szklana Huta działka vis-a-vis numeru 32, po zbadaniu gruntów została wskazana pod zabudowę. Budynek Szklana Huta 26 wskazany przez prezydenta do wynajmu na specjalnych warunkach tj. wyremontowanie za własne fundusze oraz użytkowanie przez 30 lat bez opłat i po tym okresie ziemia na własność. Użytkownicy mają być wybrani w drodze  konkursu. Jednak BOM-9 będzie wnioskował o rozbiórkę.

Na zakończenie spotkania Zarząd RDL przedstawił  kilka uwag dot. pierwszego etapu rewitalizacji, w tym niedostateczną konsultację z mieszkańcami (jednorazowe, dość powierzchowne konsultacje). 


Partnerzy strony