Aktualności dzielnicy

2016.03.03

Spotkanie mieszkańców z Radą Dzielnicy

Zapraszamy mieszkańców Letnicy na spotkanie z Radą Dzielnicy, które odbędzie się 3.03.2016 (czwartek) o godz. 17:00 w Domu Otwartym. Na spotkaniu zostanie przedstawione sprawozdanie działań za rok 2015 oraz zostaną omówione plany aktywności na rok 2016. Podczas rozmów zostaną zebrane wnioski i postulaty odnośnie zagospodarowania środków pieniężnych oraz planów prac w Letnicy na bieżący rok.

W planach jest również spotkanie dotyczące rewitalizacji ul. Szklana Huta wraz z Wydziałem Rewitalizacji Miasta Gdańska. 

Więcej informacji na temat spotkań i aktywności dla dzieci w czasie ferii zimowych, dostępnych będzie na tablicach informacyjnych Rady Osiedla.


Partnerzy strony