Parafia

Parafia św. Anny i Joachima w Letnicy
ul. Sucha 3

W grudniu 1911r. proboszcz parafii macierzystej mieszkańców Lauental, znajdującej się w Oliwie  – Franz Salezy Schröter, z inspiracji Antoniego Michny, rektora miejscowej szkoły, wystosował pismo do Generalnego Wikariatu Biskupiego w Pelplinie z prośbą o powołanie miejscowego duszpasterstwa i pozwolenie na budowę kościoła. Pozytywna odpowiedź spowodowała założenie Stowarzyszenia Budowy Kościoła, które miało zbierać fundusze umożliwiające rozpoczęcie prac budowlanych. O środki na budowę kościoła niestrudzenie zabiegał również Antoni Michna, zakładając i prowadząc „Dzieło Dziecięctwa Jezus” dla dzieci swojej szkoły, które składały się na fundusz budowy czy sporządzając fotografie i sprzedając je jako cegiełki na budowę kościoła.

W 1932r. firma architektoniczna Tiede & Abraham przygotowała plan budowy kościoła w Letnicy. Kościół miał być wznoszony etapami, rozbudowywany do rozmiarów bazyliki. W czerwcu 1932r. w obecności mieszkańców Antoni Michna pierwszy wbił szpadel rozpoczynając wykopy pod fundamenty świątyni. Już 3 lipca tego roku poświęcono kamień węgielny.  W grudniu ks. dziekan Franciszek Freude odprawił w nowym kościele pierwszą mszę oraz poświęcił dzwon o wadze 63kg, ufundowany Antoniego Michnę.  W 1933r. Państwowy Inspektorat Budowlany wyraził zgodę na dobudowanie do świątyni empory. Poświęcenie nowego budynku kościoła nastąpiło 30 lipca 1933r.

Po ukończonej rozbudowie kościół mógł pomieścić  500 miejsc siedzących i 500 miejsc stojących, czyli łącznie 1000 wiernych. Wykonanie całości nie było możliwe ze względu na małe środki finansowe, stąd w pierwszej kolejności nastąpiła budowa nawy środkowej i jej rozbudowa do kościoła tymczasowego. Oszacowano, że realizacja pierwszego etapu budowy – tylko w stanie surowym – wyniosła od 35 do 40 tysięcy guldenów gdańskich.

Kościół przetrwał wojnę, był jednak znacznie uszkodzony. Pozwolenie na rozbudowę świątyni wydane zostało w czerwcu 1958 r. Pracą fizyczną wspomagało budowę 242 parafian.  W latach 50-tych XXw. dobudowano prezbiterium oraz dwie zakrystie, a w latach 80-tych dobudowano Dom Katechetyczny, w którym pierwotnie odbywały się lekcje religii.

We wrześniu 1939r. ś.p. Antoni Michna został zabrany do Stutthofu i zamordowany. Pochowany jest na cmentarzu „Ofiar Hitleryzmu” na Gdańskiej Zaspie.

Obecnie proboszczem parafii św. Anny i Joachima w Letnicy jest ks. Zbigniew Drzał, który podejmuje wiele angażujących i integrujących mieszkańców inicjatyw w ramach utworzonych grup, m.in:

  • grupa dziecięca, prowadzona przez studentów (zajęcia teatralne, muzyczne, wychowawcze),
  • grupa ministrantów,
  • wspólnota Młodzi i Miłość składająca się ze 100 osób, do której przyjeżdża młodzież z całego Gdańska i przy której powstał zespół muzyczny o nazwie Kierunek Niebo liczący około 25 osób,
  • grupy Wojownicy Letnicy, Rodzice i Miłość oraz grupa Żywego Różańca.
Na podstawie książki Waldemara Nocnego „Letnica”, Gdańsk 2011.