Rada Dzielnicy

Rada Dzielnicy Letnica

(reprezentuje mieszkańców wobec miasta Gdańsk)

Jest to jednostka pomocnicza Gminy Gdańsk, składająca się z 12 radnych. Pracą Rady Dzielnicy kieruje przewodniczący (Katarzyna Kozicińska) wraz z zastępcą (Małgorzata Terlecka). W ramach rady funkcjonuje organ wykonawczy tj. Zarząd Dzielnicy Letnica z przewodniczącym (Marzena Kolmer).

Rada Dzielnicy Letnica działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i uchwały Rady Miasta Gdańsk określającej Statut Dzielnicy. Zadania rady dają możliwość działania w obszarze administracyjnym i społecznym, a niekiedy mogą również przyjąć wymiar polityczny.

Swoje zadania Rada Dzielnicy Letnica realizuje poprzez odbywanie obrad – sesji oraz poprzez dyżury radnych w siedzibie przy ul. Uczniowskiej 22. Do najważniejszych zadań Rady należą:

  • opiniowanie spraw dotyczących dzielnicy i jej mieszkańców,
  • występowanie w imieniu mieszkańców, pomoc w załatwianiu spraw administracyjnych i losowych (znaczna liczba mieszkańców w starszym wieku),
  • podejmowanie inicjatyw i współpracy zmierzających do poprawy życia mieszkańców dzielnicy w dziedzinie komunikacji publicznej, zagospodarowania przestrzennego i porządkowego dzielnicy, poprawy bezpieczeństwa poprzez kontakt z policją i strażą miejską, promocji kultury, sportu.

Ważnym obszarem działania dla Rady od czasu rozpoczęcia rewitalizacji dzielnicy jest budowanie wspólnoty mieszkańców, rozbitej procesem przesiedlenia części „rdzennych” mieszkańców Letnicy i wprowadzeniem się nowych mieszkańców (w większości do nowych TBS-ów). Działania te opieramy na haśle autorstwa byłego proboszcza naszej parafii, śp. ks. Witolda Strykowskiego – „Parafia i dzielnica to jedna okolica”.

Kontakt z mieszkańcami utrzymywany jest poprzez cotygodniowe dyżury w siedzibie rady oraz spotkania bezpośrednie na terenie dzielnicy.

Rada Dzielnicy LetnicaOkręg wyborczy nr 1

Skład Rady Dzielnicy:

Adamczewska Kinga, Adamczewski Kasper, Habkowska Edyta, Habkowski Adrian, Kolmer Kamil, Kowalczyk  Adrian, Wrzosek Sandra, Zubrzycki Paweł, Żmudzki Bogdan, Marek Korolkiewicz, Terlecka Magdalena, Kozicińska Katarzyna, Adamczyk Teresa, Kolmer Marzena

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy: Kolmer Marzena

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy: Bury Małgorzata

Przewodnicząca Rady Dzielnicy: Kozicińska Katarzyna

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy: Terlecka Magdalena

Siedziba 
ul. Uczniowska 22, 80-531 Gdańsk

Telefon/fax.

797 701 073

E-mail: 
letnica@radadzielnicy.gdansk.pl

Dyżury

co dwa tygodnie we wtorki w godzinach 18.00-19.00, począwszy od dnia 10.09.2019r.