Rewitalizacja

Już kilka lat temu, na etapie projektowania i budowy stadionu, myślano strategicznie o Letnicy. Myślano o tym, by „przywrócić” tę dzielnicę miastu. Lokalizacja i potencjał tych terenów podpowiadają, że w niedługiej przyszłości może ona stać się modną dzielnicą i stanowić o pięknie i przyszłości Gdańska. Jak mówi Paweł Wład Kowalski
(architekt z poznańskiej pracowni architektonicznej ADS, które pokusiło się o koncepcję i wizualizacje zagospodarowania Letnicy) „Nowa Letnica może być odkrciem na miarę nowego city – absolutne centrum Gdańska wykreowane od zera. Znajdująca się w geometrycznym centrum Gdańśka Letnica ma gigantyczny potencjał!” 

Dzisiaj atuty Letnicy to: Stadion Energa oraz należące do Międzynarodowych Targów Gdańskich Centrum
Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO (ściągające tu dziesiątki tysięcy ludzi), wydajny układ komunikacyjny (drogowo-kolejowy) pozwalający swobodnie dojechać tu z każdego kierunku, a także spore tereny pod inwestycje.

 

STADION ENERGA i AMBEREXPO – katalizatory zmian

Budowa dwóch strategicznych obiektów: Stadionu Energa (wówczas PGE Areny) oraz AMBEREXPO zadziałała jak katalizator zmiany.  Aby ambitne plany rewitalizacji dzielnicy mogły się ziścić konieczne było przygotowanie gruntu – zaplanowania i przygotowania pod powstający stadion i centrum wystawiennicze dużych parkingów i sprawnych arterii komunikacyjnych.

 

Komunikacja jako podwalina sukcesu rewitalizacji

Zaplanowana infrastruktura komunikacyjna ma sprzyjać rozwojowi zabudowy, wywołać presję, by szybko w jej pobliżu stawiać nowe obiekty. Powstające tu tak ważne „skrzyżowanie dróg” to prognostyk i zalążek budowy wielu inwestycji, nie tylko usługowych. Mówi się, że Letnica będzie najlepiej skomunikowaną dzielnicą Gdańska.

Dla Gdańska ta duża inwestycja infrastrukturalna oznacza zmianę, reorientację całego miasta, w którym Letnica ma szansę zająć miejsce centralne, z uwagi na łatwość dojazdu i znajdujące się tu tereny pod inwestycje.

Tunel pod Martwą Wisłą

Tunel otwarto w marcu 2016 roku. Stanowi on element Trasy Słowackiego. Łączy zachodnią część miasta z Wyspą Portową, gdzie Trasa Słowackiego łączy się z Trasą Sucharskiego. Umiejscowiony jest nieco poniżej ujścia Kanału Kaszubskiego do Martwej Wisły. Od strony zachodniej wlot do tunelu znajduje się w okolicy ul. Wielopole, od wschodniej w okolicy ul. Kujawskiej. Szerokość rzeki wynosi w tym miejscu ok. 200m.

Komunikacja miejska

Budowa stadionu przyczyniła się także do ponownego uruchomienia linii kolejki SKM. Odremontowano linie i przystanki tramwajowe (linie nr 1, 7 i 10). Dzisiaj w dni poza meczami nowa komunikacja odciąża ruch na Grunwaldzkiej, zmniejsza korki na wielu skrzyżowaniach i na kilku innych ulicach.

Rewitalizacja Letnicy

Zaniedbana po 1945 r. dzielnica Gdańska odzyskuje blask i urok dzięki Projektowi Rewitalizacji. Celem tego projektu była całkowita zmiana jakości życia jej mieszkańców.

Zwiastunem przemian w Letnicy stała się idea organizacji EURO 2012 i związana z nią budowa pięknego stadionu, a także lokalizacja Centrum Kongresowo-Wystawienniczego AMBEREXPO. By podnieść rangę okolicy, zdecydowano się przywrócić świetność dawnej osadzie przyfabrycznej, nadając jej jednak zupełnie nowy charakter i wprowadzając do niej życie. Część budynków istniejących (mocno już historycznych) zachowano, poddając je jednak gruntownym remontom. W miejsce nieistniejących lub nienadających się do wyremontowania budynków wzniesiono nowoczesne, ale utrzymane w stylu architektonicznym tej dzielnicy budynki mieszkalne, zrealizowane w ramach gdańskiego budownictwa społecznego.

Projekt obejmował działania inwestycyjne zmierzające do poprawy jakości przestrzeni – odnowienie  bądź przebudowę istniejącej infrastruktury komunikacyjnej (główne ulice), architektonicznej, a co ważniejsze, także projekty o charakterze społecznym.

Piękne – jak nowe!

W ramach podjętych od 2010 roku kompleksowych działań rewitalizacyjnych w Letnicy:

– gruntownie wyremontowano i zmodernizowano 29 budynków (wymiana stropów, klatek schodowych, stolarki okiennej, i drzwiowej, izolacji termicznej i chroniącej przed wilgocią, stawianie ścianek działowych, wymiana piecy kaflowych na dwufunkcyjne piece gazowe; koszt ok. 34 mln zł.)

– przebudowano 1,5 km ulic o łącznej powierzchni 25 789,6 m2 (ulice objęte pracami:. Starowiejska, Rybitwy, Szklana, Hura, Niecała, Sielska, Antoniego Michny, Sucha, Uczniowska), w tym wykonano:

  • budowę elementów sieci kanalizacji deszczowej i energetycznej
  • przebudowę układu ulicznego (nawierzchnia i chodniki, oświetlenie, mała architektura w postaci np. ławek, śmietników)
  • przebudowę elementów sieci kanalizacji sanitarnej, wody, kanalizacji deszczowej i teletechniki – światłowód
  • budowę sieci ścieżek rowerowych (np. przy ul. Uczniowskiej)

Łączny koszt inwestycji drogowych w Letnicy wyniósł ok. 15,5 mln zł.

– postawiono też 8 nowych budynków mieszkalnych zrealizowanych prze GTBS i TBS „Motława”. W ramach tej inwestycji powstało około 140 nowych mieszkań

– wyremontowano i zaadaptowano dawną szkołę przy ul. Uczniowskiej zmieniając ją w „Dom Otwarty”, pełniący dzisiaj funkcję dzielnicowego centrum działań społecznych, które przejmuje rolę centrum społeczno-kulturalnego i aktywizującego mieszkańców; koszt ok. 6,5 mln zł.

– zagospodarowano 9 podwórek. Zaniedbane niegdyś przestrzenie podwórzowe, przekształcone zostały w wielofunkcyjne, przyjazne dla mieszkańców podwórka z utwardzonymi alejkami, miejscami parkingowymi, zielenią, oświetleniem parkowo-ogrodowym, elementami małej architektury dostosowanej do zabaw dla dzieci, ławkami i wiatami wypoczynkowymi. Powstały też dwa ogólnodostępne miejsca zabaw dla dzieci; koszt ok. 2,7 mln zł.

 

Rozwój kluczem do lepszego życia

Jednocześnie od 2009 roku w Letnicy prowadzone są także działania społeczne, które są uzupełnieniem działań infrastrukturalnych wpisanych w projekt rewitalizacji dzielnicy. Mają one na celu zmianę jakości życia mieszkańców. Są to m.in.: „Od ulicy do Euro 2012” – projekt realizowany przez partnera Miasta w projekcie rewitalizacji – Towarzystwo Brata Alberta. W ramach tego projektu przy ul. Suchej 29 działa Punkt Konsultacji Obywatelskich, w którym dyżury pełnią m.in.: psycholog, terapeuta, doradca zawodowy, asystent rodziny. Dla najmłodszych mieszkańców prowadzone są m.in. zajęcia sportowe i taneczne. CSW Łaźnia realizuje tu również „Let’s Art” – projekt obejmujący m.in. warsztaty artystyczno-kulturalne dla mieszkańców (warsztaty tańca współczesnego, dźwiękowe, malarstwa, rysunku i animacji komputerowej). Referat Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku realizuje z kolei szkolenia językowe dla dorosłych mieszkańców Letnicy. Celem tych szkoleń jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i interpersonalnych mieszkańców. Działania społeczne, w ramach projektu dofinansowywanego ze środków europejskich, będą realizowane do czerwca 2015 roku. Po zakończeniu tego dofinansowania kontynuowane będą ze środków Referatu Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku.