Mieszkańcy Letnicy z Policją – wspólne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w dzielnicy