Warsztaty szydełkowania w Klubie Sąsiedzkim Letnica